Pressmeddelande-130910-företrädesemission-övertecknad