Pressmeddelande_130430_Årsredovisning-2012-publicerad