Pressmeddelande-130725-företrädesemission-med-övertilld