Pressmeddelande 20150611 WEST först med kontaktlösa betalningar