Pressmeddelande 20160412_Spridningsemission övertecknad