Pressmeddelande 20150218_Snabbare beställningar med självbetjäningskiosker