Pressmeddelande-140312-Snabbare-beställningar-med-självbetjäningskiosker