Länk till den filmade presentationen: https://redeye.solidtango.com/widgets/embed/fzc6klmr?auto_play=false

Presentationen: Småbolagsdagen 2017