Rusta

Det goda samarbetet mellan Rusta och West gynnar hela verksamheten.

Stefan Bromby är IT-specialist på Rusta och berättar att man är mycket nöjda med samarbetet mellan Rusta och West International eftersom man arbetar när varandra både geografiskt och i processerna från installation till service. West har dom senaste fem åren varit leverantör av kassor med kringutrustning, handdatorer och accesspunkter till samtliga av Rustas butiker i Sverige och i Norge.

Rusta har idag skrivare från Star i alla sina butiker, skrivarna besparar kvittosvinnet med uppskattningsvis 25% vilket ur en miljö- och kostnadsaspekt är mycket bra. Hårdvarumässigt önskar man en smidigare lösning än den man har idag och då dagens hårdvarulösning är end of life vid årsskiftet 2016/2017 ser man nu över behovet av en allt i ett lösning. Infasningen av en alternativ lösning kommer att ske stegvis i varuhusen i Sverige och Norge. En framtidssäkrad allt i ett lösning i alla Rustas butiker skulle göra det enklare för kassapersonalen och skapa förutsättningar för en bättre kundupplevelse samt ökad servicegrad och man hoppas på att West ska kunna uppfylla kraven.

” Stefan berättar att man är mycket nöjda med samarbetet mellan West och Rusta då man arbetar jobbar när varandra både geografiskt och från installation till service och att det gynnar hela verksamheten och inte minst mot varuhusen. Vi uppfattar West som mycket lyhörda, lösningsorienterade och har alltid en mycket hög servicegrad.”