Produkter och Tjänster

Kortterminaler med stöd för NFC

West tillhandahåller framtidssäkra kortterminalslösningar som kan kundanpassas. Vår egen betalapplikation WestInt Payment Application (WPA) är gemensamt för samtliga kortterminaler och bygger på den robusta .NET plattformen för det standardiserade operativsystemet Windows CE. WestInt kortterminaler uppfyller kraven för högsta säkerhet och är förberedda för kommande mobila betalsätt.

Modulär och skalbar mjukvaruplattform

WPA innehåller alla funktioner som behövs för att genomföra säkra och snabba korttransaktioner. I detta inkluderas moduler för program- och parameterladdning, transaktionsmotor, drickshantering, NFC samt transaktionstypshantering i form av Köp, Retur, Makulering, Cash Back, Cash Advance, Pre-Auth och Efterregistrering. Därutöver finns en rad olika moduler med tilläggsfunktionalitet som kan kundanpassas. Exempel på moduler är språkstöd, grafisk layout, koppling till kassasystem, ChipXpress och olika kommunikationsgränssnitt. WPA bygger på den robusta .NET plattformen och är därför skalbar för kommande krav och behov.

Ledande standarder

Stöd för flertalet standardiserade kassagränssnitt som exempelvis svenska iPos och den europeiska standarden EPAS gör WestInt kortterminaler till en universal betalplattform. WestInt kortterminaler innehåller Microsofts standardiserade operativsystem Windows CE, ett av världens mest beprövade.

Uppfyller högsta säkerhetskraven

WestInt kortterminaler uppfyller de högsta säkerhetskraven som ställs från kortorganisationerna: PCI PA-DSS, PNC E2EE, PNC SAC och BCA SEC.

I vår kortterminalsfamilj ingår två stationära terminaler med flertalet kommunikationsgränssnitt samt en mobil terminal med stöd för automatisk växling mellan WiFi och 3G beroende på tillgänglighet.

Självbetjäning

West utvecklar standardiserade lösningar för smarta betal- och transaktionstillämpningar samt lösningar för ökad säkerhet och effektivitet i kontanthantering. Självbetjäning effektiviserar beställning och betalningsflödet samt avlastar personalen. Två av tre moment överlåts till konsumenten (beställning och betalning) och handlaren kan fokusera på kundservice (utlämning).

kiosker

Vi har ett brett utbud av självbetjäningskiosker men utvecklar även kundspecifika lösningar. Ett exempel är hamburgerkedjan MAX som framgångsrikt använder dessa kiosker på sina restauranger. Kiosken genererar ökad försäljning och avlastar personalen samt snabbar på kundflödet genom att kunden själv lägger sin beställning.

West har ett samarbete med Schenker som har pågått sedan 2010. Schenker har ca 1600 ombud i Sverige och flera är utrustade med en Servicestation®. Detta är en självbetjäningsterminal där kunden själv bokar paketförsändelser och utför enklare finansiella tjänster. Schenkerombudet får genom Servicestationen® möjligheter till ökade tjänsteintäkter samt fler kunder i butiken.

Centre® är ett självbetjäningskoncept som innebär att handlare, t ex i glesbygden, kan erbjuda enklare finansiella tjänster som kontantuttag, dagskasse- och kontoinsättningar direkt i butik. Centre® innebär i praktiken en återanvändning av kontanterna på orten, vilket är miljösmart, säkert och kostnadseffektivt för alla parter. Utvecklingen av Centre® sker i samverkan med Post- och Telestyrelsen och flera Länsstyrelser.

Kassautrustning

West har sedan start distribuerat kassaregister, kontrollenheter, kvittoskrivare, övrig periferiutrustning samt därtill hörande servicetjänster till butikskedjor, hotell och restauranger via ett nätverk av återförsäljare.

Wests strategi för produktområdet kassautrustning är att erbjuda ledande komponenter och produkter från de bästa tillverkarna i världen och integrera dessa till helhetslösningar på egen hand eller tillsammans med partners..

Sedan 2012 samarbetar vi med Jarltech som är en av de ledande distributörerna av kassautrustning och Auto-ID på den europeiska marknaden. Genom detta samarbete kan vi erbjuda ett mycket brett utbud kombinerat med snabba leveranser.

För mer information om våra produkter kan du besöka vår webshop på shop.westint.se