Om West

West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar som hjälper bolagets kunder att effektivisera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av systemintegratörer, distributörer samt slutkunder inom områdena handel och besöksnäring. West grundades 1988 och är noterat på Nasdaq OMX First North sedan 2007. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns drygt 20 anställda inom försäljning, projektledning, utveckling, inköp, lager och service.

West inriktar verksamheten mot tre tydliga produktområden:

Kortterminaler

West tillhandahåller infrastrukturen för de av marknaden efterfrågade betalningsmetoderna genom tillförlitliga kortterminalslösningar. Dessa är certifierade för att klara kortbranschens högsta säkerhetskrav och förberedda för framtidens mobila kortbetalningar.

Självbetjäning

Standardiserade själv- betjäningslösningar för smarta betal- och transaktionstillämpningar samt lösningar för ökad säkerhet och effektivitet i kontanthantering.

Kassautrustning

Utrustning och tjänster för kassa- och betalningssystem.

VD har ordet

sten-karlsson

Tredje kvartalet har normalt varit årets svagaste period. Men i år är det annorlunda! Med drygt 23 Mkr i intäkter är tredje kvartalet 32 % bättre jämfört med samma period förra året. Dessutom är det bättre än samtliga kvartal under 2016. Bruttomarginalen för årets första nio månader uppgår till starka 58 % vilket naturligtvis bidrar till att rörelseresultatet ökar med 240 % för samma period. Tillväxten i West kommer inte som en överraskning, grunden har lagts under flera år med målmedvetna teknikinvesteringar och intensivt affärsarbete.

 Våra ansträngningar på nya marknader är lysande exempel på detta. I Sri Lanka är nu Commercial Bank, landets största bank, i full gång med leveranser av kortterminaler till sina företagskunder. Företag i vitt skilda branscher använder nu Wests kortterminaler för betalningar i exempelvis butiker, sjukhus, apotek, hotell och restauranger. Detta har möjliggjorts genom omfattande arbete med godkännanden från både lokala och internationella certifierande organ. Inom kort inleder ytterligare en av de största bankerna på Sri Lanka leveranser av våra kortterminaler till sina kunder, vilket kommer att snabba på utrullningstakten. Glädjande är att reaktionerna från kunderna är mycket positiva.

 I Sydafrika är situationen liknande. Certifieringen mot det sydafrikanska banknätverket och kortföretagen blev klar under hösten. Vår kund V-Switch levererar nu tillsammans med Standard Bank Wests kortterminaler till de första användarna.

En förutsättning för affären i Sydafrika har varit implementationen av vår egen betalväxel. Med den tar West en större del i hanteringen av kortbetalningar helt på egen hand vilket minskar beroendet av externa partners. Därför var det en verklig milstolpe för oss att betalväxeln under kvartalet certifierades enligt den högsta säkerhetsnivån av regelverket PCI DSS.

Betalväxeln kortar också ner ledtiden och förenklar processen för lansering på nya marknader. Genom detta fortsätter vår internationalisering enligt plan och vi kan nu erbjuda våra kunder en mycket väl fungerande kortterminalslösning på två nya marknader. De första kortterminalerna har nyligen driftsatts i Butterick’s butik i Köpenhamn samt på Max Burgers första och nyöppnade restaurang i Polen.

För Max fortsätter framgången med självbetjäning som förutom ökade intäkter, hjälper dem att spara tid och pengar för både gästen och restaurangen. På West är vi väldigt stolta över det fortsatta samarbetet med Max och ser med spänning fram emot den fortsatta resan under 2018.

Efter lång väntan kom så framtiden till Norden, vilket är mycket glädjande för West. Jag tänker såklart på Apple Pay. Deras konkurrent Samsung Pay fanns här sedan tidigare så nu kan användare få digitala kort utfärdade direkt till mobiltelefonen och slipper bära med sig plastkort. Kortterminalen läser av kortdata kontaktlöst genom s.k. NFC-teknik direkt från telefonen eller andra enheter där informationen finns lagrad. För West har detta länge varit en självklar teknisk utveckling och något som är positivt för vår affär, då vi har fullt stöd för kontaktlösa betalningar i hela vårt erbjudande. Kontaktlösa betalningar utgör en av de viktigaste drivkrafterna för den globala kortterminalmarknaden under kommande år och användandet är under kraftig tillväxt i många länder.

Det är med spänning och tillförsikt som jag blickar fram emot årets sista kvartal och nästa år. Vi har flera mycket intressanta affärssamarbeten på gång. Inför och under 2018 intensifierar vi teknikinvesteringarna för att möta nya kundkrav och kunna hantera betalningar ur ett bredare perspektiv. Min bild av 2017 står fast där vi kommer ha fortsatt tillväxt med lönsamhet och vi står väl rustade inför kommande års expansion.

 

Sten Karlsson, VD West International AB

 

Marknad

Marknaden för kortterminaler i Norden och stora delar av Europa kännetecknas av en komplex industristruktur, höga inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns dock en fördel i form av långvariga kundkontrakt och något lägre konkurrens än i många andra branscher.

Det finns ca 220 000 terminaler i drift i Sverige. Motsvarande siffra för Finland och Norge är ca 200 000 respektive 150 000. Drygt hälften av terminalerna i Sverige är fristående, medan resterande är integrerade med kassasystemet.

Uppskattningsvis säljs det årligen ca 50 000 kortterminaler i Sverige, vilket utgör ca 500 Mkr i slutkundsledet. Motsvarande värden för Finland är 45 000 terminaler (värde 450 Mkr) och för Norge 40 000 terminaler (värde 400 Mkr).

Det finns idag uppskattningsvis 250 000 kassaplatser i Sverige, inräknat de allra minsta försäljnings- ställena, som idag saknar certifierat kassaregister. Från årsskiftet har lagen skärpts till att även inkludera exempelvis torg- och marknadshandlare, vilket ökar behovet av att komplettera kassaplatsen med en kontrollenhet och en kortterminal.

Nya alternativa betalningslösningar, t.ex. där mobilen används för betalning, har på senare tid fått mycket uppmärksamhet men har ännu endast ett fåtal användare. Oklart mervärde för konsumenten samt svårighet att förändra användarbeteenden är några av anledningarna till detta.

 

 

 

Arbeta hos oss

West är en bra arbetsgivare där personalen står i centrum. Arbetet på West genomsyras av entreprenörskap och laganda. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som har rätt kompetens och vill jobba hos oss. Skicka ditt CV och personliga brev till info@westint.se

Kontakta oss

WEST INTERNATIONAL AB (publ)

Org.nr 556321-8105

Huvudkontor

Kanalvägen 14, 2tr, 194 61 Upplands Väsby Sweden

Tel: +46 (0)8 506 684 00
Fax: +46 (0)8 506 68 499
E-post: info@westint.se

Godsmottagning

Kanalvägen 2, 194 61 Upplands Väsby Sweden

E-post: logistics@westint.se

Service & Support

E-post: services@westint.se