Om West

West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar som hjälper bolagets kunder att effektivisera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av systemintegratörer, distributörer samt slutkunder inom områdena handel och besöksnäring. West grundades 1988 och är noterat på Nasdaq OMX First North sedan 2007. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns drygt 20 anställda inom försäljning, projektledning, utveckling, inköp, lager och service.

West inriktar verksamheten mot tre tydliga produktområden:

Kortterminaler

West tillhandahåller infrastrukturen för de av marknaden efterfrågade betalningsmetoderna genom tillförlitliga kortterminalslösningar. Dessa är certifierade för att klara kortbranschens högsta säkerhetskrav och förberedda för framtidens mobila kortbetalningar.

Självbetjäning

Standardiserade själv- betjäningslösningar för smarta betal- och transaktionstillämpningar samt lösningar för ökad säkerhet och effektivitet i kontanthantering.

Kassautrustning

Utrustning och tjänster för kassa- och betalningssystem.

VD har ordet

sten-karlsson

Vi har återigen haft ett bra kvartal med fortsatt positiva siffror. Intäkterna ökade med 10 % jämfört med samma period förra året och bruttomarginalen ligger på starka 58 %, vilket ligger i linje med det lika framgångsrika första kvartalet i år. Jag är nöjd med att vi har kommit upp i de här nivåerna med bruttomarginalen, för det bekräftar att vi har tagit ett rejält kliv uppåt och är på väg in i en ny fas. Vår solida grund med affärskontrakt och samarbeten bär nu definitivt frukt.

Kvartalet har varit oerhört arbetsintensivt, fast samtidigt motiverande med tanke på att mycket går i rätt riktning för oss. Mängder av leveranser, en större produktlansering samt ett flertal projekt utgör framgångsfaktorer som både lagt en god grund för vår verksamhet framåt och bidragit till en bra order-ingång på kortterminaler under det gångna kvartalet. De första leveranserna till ClearOn, som vi inledde samarbete med i januari, genomfördes under sommaren.  

Allt vi gör syftar till att ligga i absolut framkant, något som kräver att vi både utvecklar de tekniska lösningarna och dessutom erhåller alla nödvändiga godkännanden. Därför är det en verklig milstolpe för oss att betalväxeln i somras certifierades enligt den högsta säkerhetsnivån av regelverket PCI DSS. Certifieringen innebär att vi nu tar en större del i hanteringen av kortbetalningar helt på egen hand och därmed minskar beroendet av externa partners. Detta i sin tur stärker vår position på marknaden mot både kunder och konkurrenter samt snabbar upp vårt inträde på nya marknader.

Ytterligare ett exempel på hur vi successivt arbetar oss in på nya marknader är att vi nu går in i Polen tillsammans med en av våra största kunder Max Hamburgerrestauranger, som öppnar flera restauranger i landet under hösten. Vi har under andra kvartalet på rekordtid genomfört utvecklingen och leveransen av den nya versionen av express-kiosker till dem, som inkluderar vår egen kortterminal för obemannade miljöer. Det här är stort, eftersom vi dels får ett erbjudande som står på egna ben, dels öppnar upp för fler möjligheter på självbetjänings-marknaden i Europa. Självbetjäning generellt är på kraftig frammarsch och West är unika med att ha både självbetjäning och betallösningar i ett. Så vi ser med spänning fram emot att ta vara på den stora efterfrågan och jobba mot de här kundsegmenten under 2017 och 2018. 

Parallellt med våra mer synbara framsteg fortsätter den intensiva, men än så länge ”tysta” bearbetningen av flera internationella marknader. Att samarbeta med många externa aktörer tar tid och kräver tålamod, men vi är nu inne i slutcertifieringen och färdigställandet inför kommersiell start på flera av de här marknaderna. Glädjande i Sri Lanka är att våra terminaler nu är i full produktion hos Commercial Bank, landets största bank, med de första användarna inom vårdsektorn.

Då allt som händer i branschen i stort även påverkar West vill jag kommentera en mycket intressant affär i somras, då den globala aktören Ingenico förvärvade den nordiska betalleverantören Bambora för drygt 14 miljarder kronor! Affären, som är en av de större inom vår bransch, är ytterligare ett tecken på hög aktivitet och marknadens intresse vad gäller förvärv. Men inte bara det, den visar också återigen på att våra konkurrenter flyttar sig allt mer framåt i värdekedjan, vilket innebär att man i större utsträckning konkurrerar med sina kunder. Som i det här fallet, där uppköpet medförde att Ingenicos tidigare största nordiska kund, Nets, nu plötsligt blev deras största konkurrent i stället. Den här utvecklingen är gynnsam ur Wests perspektiv, eftersom det förstärker efterfrågan på oberoende leverantörer än mer. Det tackar vi för!

För att klara alla spännande utmaningar vi står inför när vi nu är på väg in i en ny fas, bygger vi ut vår organisation med hela 25 %, genom att göra förstärkningar inom en rad funktioner, såsom försäljning, produktledning, utveckling, betalväxel, logistik och ekonomi. Jag är stolt över att vi lyckats attrahera så många duktiga och kompetenta människor som kommer att börja hos oss under hösten och vara otroligt värdefulla för vår fortsatta tillväxt och utveckling. Min bild av 2017 står fast där vi kommer ha fortsatt tillväxt med lönsamhet och vi står väl rustade inför kommande års expansion.

 

Sten Karlsson, VD West International AB

 

 

 

 

Marknad

Marknaden för kortterminaler i Norden och stora delar av Europa kännetecknas av en komplex industristruktur, höga inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns dock en fördel i form av långvariga kundkontrakt och något lägre konkurrens än i många andra branscher.

Det finns ca 220 000 terminaler i drift i Sverige. Motsvarande siffra för Finland och Norge är ca 200 000 respektive 150 000. Drygt hälften av terminalerna i Sverige är fristående, medan resterande är integrerade med kassasystemet.

Uppskattningsvis säljs det årligen ca 50 000 kortterminaler i Sverige, vilket utgör ca 500 Mkr i slutkundsledet. Motsvarande värden för Finland är 45 000 terminaler (värde 450 Mkr) och för Norge 40 000 terminaler (värde 400 Mkr).

Det finns idag uppskattningsvis 250 000 kassaplatser i Sverige, inräknat de allra minsta försäljnings- ställena, som idag saknar certifierat kassaregister. Från årsskiftet har lagen skärpts till att även inkludera exempelvis torg- och marknadshandlare, vilket ökar behovet av att komplettera kassaplatsen med en kontrollenhet och en kortterminal.

Nya alternativa betalningslösningar, t.ex. där mobilen används för betalning, har på senare tid fått mycket uppmärksamhet men har ännu endast ett fåtal användare. Oklart mervärde för konsumenten samt svårighet att förändra användarbeteenden är några av anledningarna till detta.

 

 

 

Arbeta hos oss

West är en bra arbetsgivare där personalen står i centrum. Arbetet på West genomsyras av entreprenörskap och laganda. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som har rätt kompetens och vill jobba hos oss. Skicka ditt CV och personliga brev till info@westint.se

Kontakta oss

WEST INTERNATIONAL AB (publ)

Org.nr 556321-8105

Huvudkontor

Kanalvägen 14, 2tr, 194 61 Upplands Väsby Sweden

Tel: +46 (0)8 506 684 00
Fax: +46 (0)8 506 68 499
E-post: info@westint.se

Godsmottagning

Kanalvägen 2, 194 61 Upplands Väsby Sweden

E-post: logistics@westint.se

Service & Support

E-post: services@westint.se