Om West

West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar som hjälper bolagets kunder att effektivisera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av systemintegratörer, distributörer samt slutkunder inom områdena handel och besöksnäring. West grundades 1988 och är noterat på Nasdaq OMX First North sedan 2007. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns drygt 20 anställda inom försäljning, projektledning, utveckling, inköp, lager och service.

West inriktar verksamheten mot tre tydliga produktområden:

Kortterminaler

West tillhandahåller infrastrukturen för de av marknaden efterfrågade betalningsmetoderna genom tillförlitliga kortterminalslösningar. Dessa är certifierade för att klara kortbranschens högsta säkerhetskrav och förberedda för framtidens mobila kortbetalningar.

Självbetjäning

Standardiserade själv- betjäningslösningar för smarta betal- och transaktionstillämpningar samt lösningar för ökad säkerhet och effektivitet i kontanthantering.

Kassautrustning

Utrustning och tjänster för kassa- och betalningssystem.

VD har ordet

sten-karlsson

För att gå rakt på sak – aldrig har vårt första kvartal varit så bra som detta! Intäkterna ökade med 30% första kvartalet jämfört med samma period förra året och bruttomarginalen ligger på 64%, vilket är exceptionellt bra. Justerat för intäkter av engångs-karaktär är bruttomarginalen 57% vilket kan jämföras med den redan höga siffran på 45% vid 2016 års utgång. Bollen börjar komma i ordentlig rullning på många fronter, samtidigt som teknikinvesteringar och helt nya kunder bidrar till det rekordhöga klivet uppåt på vår bruttomarginal.

Ett exempel på det sistnämnda är det mycket spännande affärssamarbetet som vi i januari inledde med ClearOn, Sveriges ledande leverantör av betaltjänster till dagligvaru- och servicehandeln. Dels förvärvade ClearOn rättigheterna till vår unika kontantuttagstjänst cash2go®, som de nu är i full gång med att leverera till alla sina betaltjänstombud, dels kommer de att bli en viktig partner till West när det gäller framtidens betallösningar till små och medelstora butiker – ett marknadssegment där vi tidigare saknat en stark partner. Det här är en riktig win-win-affär, eftersom West nu får en helt annan position på den svenska marknaden än vad vi har haft, samtidigt som ClearOn kan erbjuda en komplett betallösning till alla sina handlare.

Den allra största affären första kvartalet stod dock Max Hamburgerrestauranger för. Vi har utökat inne-hållet i leveranserna av självbetjäningskiosker till dem, till att vi nu även fått förtroendet att utveckla och tillhandahålla själva kortterminalen till dessa kiosker. Detta har stor strategisk betydelse, eftersom det i sin tur inneburit att vi har blivit deras helhetsleverantör när det gäller Expresskassor och att vi därmed har kapaciteten att följa med dem ut på den europeiska marknaden. För att möta deras behov av kort-terminaler särskilt anpassade till självbetjäning har vi dessutom lanserat WestInt T303, en unik och framtidsäker kortterminal för obemannade miljöer (s.k. ”Unattended Payment Terminal, UPT”). Det känns fantastiskt roligt att vi ännu en gång ligger i framkant med lösningar som gör det enklare och säkrare att genomföra betalningar. Efterfrågan på självbetjäning växer inom flera områden, särskilt inom restaurang och fast food, och vi har nu ett stabilt och attraktivt erbjudande för att möta denna ökning på alla våra marknader.

Wests arbete med internationaliseringen fortsatte med oförminskad kraft under första kvartalet, där jag särskilt vill framhålla en ny affär med Sydafrikas största bank Absa Bank. Det här är en mycket värdefull affär och viktig milstolpe i vårt redan mångåriga samarbete. Den omfattar inte bara en avsevärd uppgradering av bankens egna system för kortbetalningar, inklusive ny betalväxel, utan den öppnar också upp möjligheten att förse deras externa kunder inom butik, hotell och restaurang med samma lösning. Det förstärker Wests roll på hela den sydafrikanska marknaden.

Det råder full aktivitet på våra övriga internationella marknader. Just nu är vi nere i ”gruvan” och arbetar som bäst med att lägga den så viktiga grunden för all verksamhet vi dragit igång, inte minst i Australien och Sydostasien. All teknik ska sättas på plats och kopplas in och alla nödvändiga certifieringar ska bli godkända och klara. Det är ett gediget arbete i tysthet, som definitivt går framåt. Även om mycket inte märks utåt än så länge, så har vår syn på potentialen och möjligheterna på de här marknaderna inte förändrats det minsta. Tvärtom. Ledtiden från kontraktskrivande till att sätta första kortterminalen i produktion tar helt enkelt tid, ibland flera år.

Men denna nödvändiga väntan till trots, så har affärsaktiviteten hos oss aldrig varit så hög som nu. Med den hittills högsta orderstocken i företagets historia, totalt 25 Mkr, noterade vi all-time-high för bokade order första kvartalet. Mycket glädjande förstås, men samtidigt förväntat. Det vi ser nu är alltså fortsättningen på den höga affärsaktivitet som satte fart redan förra året. Den positiva trenden från första kvartalet har fortsatt under inledningen av andra kvartalet och gör att jag ser en fortsatt tillväxt på helåret och att vi kommer att leverera den tillväxten med lönsamhet.

 

Sten Karlsson, VD West International AB

 

Marknad

Marknaden för kortterminaler i Norden och stora delar av Europa kännetecknas av en komplex industristruktur, höga inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns dock en fördel i form av långvariga kundkontrakt och något lägre konkurrens än i många andra branscher.

Det finns ca 220 000 terminaler i drift i Sverige. Motsvarande siffra för Finland och Norge är ca 200 000 respektive 150 000. Drygt hälften av terminalerna i Sverige är fristående, medan resterande är integrerade med kassasystemet.

Uppskattningsvis säljs det årligen ca 50 000 kortterminaler i Sverige, vilket utgör ca 500 Mkr i slutkundsledet. Motsvarande värden för Finland är 45 000 terminaler (värde 450 Mkr) och för Norge 40 000 terminaler (värde 400 Mkr).

Det finns idag uppskattningsvis 250 000 kassaplatser i Sverige, inräknat de allra minsta försäljnings- ställena, som idag saknar certifierat kassaregister. Från årsskiftet har lagen skärpts till att även inkludera exempelvis torg- och marknadshandlare, vilket ökar behovet av att komplettera kassaplatsen med en kontrollenhet och en kortterminal.

Nya alternativa betalningslösningar, t.ex. där mobilen används för betalning, har på senare tid fått mycket uppmärksamhet men har ännu endast ett fåtal användare. Oklart mervärde för konsumenten samt svårighet att förändra användarbeteenden är några av anledningarna till detta.

 

 

 

Arbeta hos oss

West är en bra arbetsgivare där personalen står i centrum. Arbetet på West genomsyras av entreprenörskap och laganda. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som har rätt kompetens och vill jobba hos oss.

Just nu söker vi:

KAM, West International (Upplands Väsby)

Testare, West International (Upplands Väsby)

Controllerassistent till ledningsgruppen, West International (Upplands Väsby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

WEST INTERNATIONAL AB (publ)

Org.nr 556321-8105

Huvudkontor

Kanalvägen 14, 2tr, 194 61 Upplands Väsby Sweden

Tel: +46 (0)8 506 684 00
Fax: +46 (0)8 506 68 499
E-post: info@westint.se

Godsmottagning

Kanalvägen 2, 194 61 Upplands Väsby Sweden

E-post: logistics@westint.se

Service & Support

E-post: services@westint.se