Om West

West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar som hjälper bolagets kunder att effektivisera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av systemintegratörer, distributörer samt slutkunder inom områdena handel och besöksnäring. West grundades 1988 och är noterat på Nasdaq OMX First North sedan 2007. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns drygt 20 anställda inom försäljning, projektledning, utveckling, inköp, lager och service.

West inriktar verksamheten mot tre tydliga produktområden:

Kortterminaler

West tillhandahåller infrastrukturen för de av marknaden efterfrågade betalningsmetoderna genom tillförlitliga kortterminalslösningar. Dessa är certifierade för att klara kortbranschens högsta säkerhetskrav och förberedda för framtidens mobila kortbetalningar.

Självbetjäning

Standardiserade själv- betjäningslösningar för smarta betal- och transaktionstillämpningar samt lösningar för ökad säkerhet och effektivitet i kontanthantering.

Kassautrustning

Utrustning och tjänster för kassa- och betalningssystem.

VD har ordet

sten-karlsson

Det blev en stark avslutning på året! Med drygt 93 Mkr i intäkter är 2017 21 % bättre än föregående år. Men året har varit starkt även i flera andra avseenden. Vi ökade bruttomarginalen från 45 % till 58 %. Rörelseresultatet ökade med 160 % till 8 Mkr. Samtidigt har vi ökat personalstyrkan och knutit till oss de nyckelkompetenser som krävs för att vi ska kunna fortsätta växa och utveckla West.

2017 var året då vi fick vår betalväxel certifierad och godkänd. Nu bygger vi vidare på denna strategiska teknikinvestering och tar nästa kliv i bolagets utveckling med att utveckla betallösning för online-betalningar. Detta innebär att våra kunder med behov av att ta betalt i både fysiska miljöer, e-handel och mobila ”appar”, kan få hela lösningen från en leverantör. Genom detta kommer en restaurang- eller butikskedja att kunna identifiera sina kunder oavsett om de handlar på plats eller online, vilket i praktiken är omöjligt när betalsystemen kommer från olika leverantörer.

Varför är detta så viktigt? Jo, i takt med att det kontantlösa samhället kommer allt närmare, ökar behovet av onlinebetalningar kraftigt, över hela världen. Som exempel gör den finska riksbanken bedömningen att Finland är helt kontantlöst om drygt 10 år. Det globala värdet av kortbetalningar som görs online beräknas växa med upp till 15 % årligen fram till 2021. Detta är mer än dubbelt så mycket som den globala betalmarknaden i stort. I slutet av perioden förväntas andelen kortbetalningar som görs online uppgå till 18 %. Vi blir nu en av ytterst få leverantörer som kan hantera kortbetalningar i alla kanaler med en gemensam betalplattform. Vi stärker kunderbjudandet på samtliga marknader och ökar våra transaktionsbaserade intäkter.

På hemmaplan utvecklas vår affär väl. Vi är mycket glada över att nu ha knutit Svenska Handelsbanken, en av Sveriges mest anrika banker, till oss som kund. Handelsbanken är en ledande aktör på kortinlösen och kommer fortsättningsvis att använda Wests produkter för att leverera en komplett lösning för kortbetalningar till sina kunder i Norden. Jag har tidigare nämnt att det råder hög aktivitet i vår bransch där flera branschaktörer tar en större del i värdekedjan. Utvecklingen är gynnsam ur Wests perspektiv, eftersom det förstärker efterfrågan på oberoende leverantörer än mer. Det är den här affären ett lysande exempel på!

Max Burgers är en av våra viktiga kunder. De har fortsatt stor framgång med självbetjäning i sina restauranger. Det senaste inslaget i vår affär med dem är att vi under det kommande halvåret kommer att byta ut samtliga återstående betalterminaler i deras Expresskassor som de har från en annan leverantör. Detta är ett förtroende som vi är stolta över!

I Australien har vi beslutat oss för att utöka vår affärsinriktning och framöver arbeta med flera distributionspartners. Marknaden är såpass stor och efterfrågan på vår betallösning kommer från flera håll i landet. Även om arbetet har dragit ut på tiden förändrar dessa åtgärder inte inriktningen med att färdigställa West betallösning för den australiska marknaden. Arbetet fortskrider med inkoppling och certifiering av Wests betalväxel mot det lokala banknätverket vilket beräknas vara klart under 2018.

Våra ansträngningar på nya marknader bär nu frukt. Strax före årsskiftet levererade vi en större utökningsorder till Interblocks, vår partner i Asien. En anledning är att Commercial Bank i Sri Lanka håller högt tryck i leveranser till sina kunder. En annan är att inom kort kommer ytterligare en stor bank i Sri Lanka, Sampath Bank, att starta leveranser av betalterminaler till sina företagskunder. Det som är mest glädjande är att reaktionerna från kunderna är mycket positiva.

I vår bransch där vi har stort beroende av externa parter är tålamod och målmedvetenhet en dygd. På West följer vi en tydlig strategi för kommande år men med ett stort inslag av pionjäranda är vi samtidigt inte rädda för att ta tillvara affärsmöjligheter som dyker upp. Ibland blir det hack i kurvan och saker tar längre tid än man förväntat sig men vi vet att vi är på rätt väg. Under 2018 kommer vi fortsätta med viktiga teknikinvesteringar och att utveckla de marknader vi adresserar. Det är med tillförsikt jag ser fram emot att fortsätta tillväxtresan under det kommande året.

 

Sten Karlsson, VD West International AB

 

 

Marknad

Marknaden för kortterminaler i Norden och stora delar av Europa kännetecknas av en komplex industristruktur, höga inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns dock en fördel i form av långvariga kundkontrakt och något lägre konkurrens än i många andra branscher.

Det finns ca 220 000 terminaler i drift i Sverige. Motsvarande siffra för Finland och Norge är ca 200 000 respektive 150 000. Drygt hälften av terminalerna i Sverige är fristående, medan resterande är integrerade med kassasystemet.

Uppskattningsvis säljs det årligen ca 50 000 kortterminaler i Sverige, vilket utgör ca 500 Mkr i slutkundsledet. Motsvarande värden för Finland är 45 000 terminaler (värde 450 Mkr) och för Norge 40 000 terminaler (värde 400 Mkr).

Det finns idag uppskattningsvis 250 000 kassaplatser i Sverige, inräknat de allra minsta försäljnings- ställena, som idag saknar certifierat kassaregister. Från årsskiftet har lagen skärpts till att även inkludera exempelvis torg- och marknadshandlare, vilket ökar behovet av att komplettera kassaplatsen med en kontrollenhet och en kortterminal.

Nya alternativa betalningslösningar, t.ex. där mobilen används för betalning, har på senare tid fått mycket uppmärksamhet men har ännu endast ett fåtal användare. Oklart mervärde för konsumenten samt svårighet att förändra användarbeteenden är några av anledningarna till detta.

 

 

 

Arbeta hos oss

West är en bra arbetsgivare där personalen står i centrum. Arbetet på West genomsyras av entreprenörskap och laganda. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som har rätt kompetens och vill jobba hos oss. Skicka ditt CV och personliga brev till info@westint.se

Kontakta oss

WEST INTERNATIONAL AB (publ)

Org.nr 556321-8105

Huvudkontor

Kanalvägen 14, 2tr, 194 61 Upplands Väsby Sweden

Tel: +46 (0)8 506 68 400
Fax: +46 (0)8 506 68 499
E-post: info@westint.se

Godsmottagning

Kanalvägen 2, 194 61 Upplands Väsby Sweden

E-post: logistics@westint.se

Service & Support

E-post: services@westint.se