Om West

West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar som hjälper bolagets kunder att effektivisera handeln i fysiska miljöer. Kunderna utgörs av systemintegratörer, distributörer samt slutkunder inom områdena handel och besöksnäring. West grundades 1988 och är noterat på Nasdaq OMX First North sedan 2007. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns drygt 20 anställda inom försäljning, projektledning, utveckling, inköp, lager och service.

West inriktar verksamheten mot tre tydliga produktområden:

Kortterminaler

West tillhandahåller infrastrukturen för de av marknaden efterfrågade betalningsmetoderna genom tillförlitliga kortterminalslösningar. Dessa är certifierade för att klara kortbranschens högsta säkerhetskrav och förberedda för framtidens mobila kortbetalningar.

Självbetjäning

Standardiserade själv- betjäningslösningar för smarta betal- och transaktionstillämpningar samt lösningar för ökad säkerhet och effektivitet i kontanthantering.

Kassautrustning

Utrustning och tjänster för kassa- och betalningssystem.

VD har ordet

sten-karlsson

West fortsätter att växa och gör det med lönsamhet. 2016 ökade bruttomarginalen från 41 till 45% och rörelseresultatet mer än tredubblades jämfört med föregående år. Genom satsningen på kortterminaler så har vi åstadkommit en betydande ökning av förädlingsvärdet på våra produkter och tjänster. West är idag ett företag vars kärnverksamhet är att utveckla och leverera programvara.

Under de senaste åren har vi arbetat med internationaliseringen av West. Vi har lagt grunden med flera viktiga strategiska kontrakt och vi täcker nu in flera spännande tillväxtmarknader, däribland Sydafrika, Asien och Australien.

Gradvis övergår nu vårt fokus till att bygga volym i affären på dessa marknader. Vår strategi på̊ samtliga nya marknader, att arbeta genom lokala distributionspartners, möjliggör försäljningsexpansion utan höga försäljningskostnader. Samarbetena innebär dock att vi är beroende av våra partners framgång. Deras arbete med att både tekniskt och kommersiellt rulla ut nya kortterminaler sker inte alltid i den takt vi vill.

Det är ett omfattande arbete, från det att vi skriver kontrakt med en ny kund på en ny marknad, tills dess att kortterminaler kan tas i drift. Viktigast är de olika certifieringar och godkännanden som krävs av kortindustrin och bankerna.

För att underlätta detta arbete och för att bättre kontrollera våra produkterbjudanden har West löpande under de två senaste åren gjort en omfattande teknikinvestering. Vi har byggt upp en egen betalväxel som ger oss flera fördelar fortsättningsvis. Genom en egen betalväxel som hanterar våra kortterminaler minskar vi också beroendet av externa partners och vi får helt nya möjligheter att vidareutveckla affärsmodellen med t.ex. transaktionsbaserade intäkter.

Jag är extra glad och stolt över att vi i januari kunde slutföra en affär med ClearOn, Sveriges ledande leverantör av finansiella tjänster till detaljhandeln. Affären består av två delar där ClearOn dels har förvärvat rättigheterna till vår unika kontantuttagstjänst cash2go som de kommer att leverera till hela sitt nätverk av betaltjänstombud. Cash2go kommer härigenom nå väsentligt fler butiker och konsumenter. ClearOn blir också en viktig partner till West för att utveckla och distribuera framtidens betallösningar till små och medelstora butiker på den svenska marknaden.

De variationer mellan kvartal vi sett under 2016 kommer att fortsätta, där stora enskilda affärer kan senareläggas. Vi gör vad vi kan för att jämna ut dessa variationer, men alltid i samråd med kunden. Som jag nämnde inledningsvis har vi byggt upp en solid grund av affärskontrakt inför kommande år, och helåret 2017 kommer bli en spännande och lönsam tillväxtresa för West!

 

Sten Karlsson, VD West International AB

 

 

 

Marknad

Marknaden för kortterminaler i Norden och stora delar av Europa kännetecknas av en komplex industristruktur, höga inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns dock en fördel i form av långvariga kundkontrakt och något lägre konkurrens än i många andra branscher.

Det finns ca 220 000 terminaler i drift i Sverige. Motsvarande siffra för Finland och Norge är ca 200 000 respektive 150 000. Drygt hälften av terminalerna i Sverige är fristående, medan resterande är integrerade med kassasystemet.

Uppskattningsvis säljs det årligen ca 50 000 kortterminaler i Sverige, vilket utgör ca 500 Mkr i slutkundsledet. Motsvarande värden för Finland är 45 000 terminaler (värde 450 Mkr) och för Norge 40 000 terminaler (värde 400 Mkr).

Det finns idag uppskattningsvis 250 000 kassaplatser i Sverige, inräknat de allra minsta försäljnings- ställena, som idag saknar certifierat kassaregister. Från årsskiftet har lagen skärpts till att även inkludera exempelvis torg- och marknadshandlare, vilket ökar behovet av att komplettera kassaplatsen med en kontrollenhet och en kortterminal.

Nya alternativa betalningslösningar, t.ex. där mobilen används för betalning, har på senare tid fått mycket uppmärksamhet men har ännu endast ett fåtal användare. Oklart mervärde för konsumenten samt svårighet att förändra användarbeteenden är några av anledningarna till detta.

 

 

 

Arbeta hos oss

West är en bra arbetsgivare där personalen står i centrum. Arbetet på West genomsyras av entreprenörskap och laganda. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som har rätt kompetens och vill jobba hos oss.

Just nu söker vi:

Testare, West International (Stockholm)

Produktchef, West Internetional (Stockholm)

Gateway Operations Administratör, West Internetional (Stockholm)

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

WEST INTERNATIONAL AB (publ)

Org.nr 556321-8105

Huvudkontor

Kanalvägen 14, 2tr, 194 61 Upplands Väsby Sweden

Tel: +46 (0)8 506 684 00
Fax: +46 (0)8 506 68 499
E-post: info@westint.se

Godsmottagning

Kanalvägen 2, 194 61 Upplands Väsby Sweden

E-post: logistics@westint.se

Service & Support

E-post: services@westint.se