Pressmeddelande 20171115_Commercial Bank och Standard Bank