Pressmeddelande-140324-Fortsatt-framgång-för-WestInt-kortterminaler