Pressmeddelande 20170508_Lansering av ny betalterminal