Rapporter

2018-05-04
Årsredovisning 2017

West Årsredovisning 2017

2018-02-16
Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2017-11-17
Delårsrapport för perioden januari-september 2017

Delårsrapport jan-sep 2017

2017-08-31
Delårsrapport för perioden januari-juni 2017

Delårsrapport jan-jun 2017

2017-05-18
Delårsrapport för perioden januari-mars 2017

Delårsrapport jan-mar 2017

2017-05-04
Årsredovisning 2016

West Årsredovisning 2016

2017-02-17
Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2016

Bokslutskommuniké jan-dec 2016

2016-11-16
Delårsrapport för perioden januari-september 2016

Delårsrapport jan-sep 2016

2016-08-31
Delårsrapport för perioden januari-juni 2016

Delårsrapport jan-jun 2016

2016-05-19
Delårsrapport för perioden januari-mars 2016

Delårsrapport jan-mar 2016

2016-05-04
Årsredovisning 2015

West Årsredovisning 2015

2016-03-31
Spridningsemission med Avanza – Informationsmemorandum

West International IM Mars 2016

2016-02-19
Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2015

Bokslutskommuniké jan-dec 2015

2015-11-19
Delårsrapport för perioden januari-september 2015

Delårsrapport jan-sep 2015

2015-08-28
Delårsrapport för perioden januari-juni 2015

Delårsrapport jan-juni 2015

2015-05-21
Delårsrapport för perioden januari-mars 2015

Delårsrapport jan-mar 2015

2015-05-05
Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

2015-02-13
Year-end report for the period January-December 2014 (short version)

Year-End Report Jan-Dec 2014 

2015-02-13
Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2014

Bokslutskommuniké jan-dec 2014

2014-11-19
Delårsrapport för perioden januari-september 2014

Delårsrapport jan-sep 2014

2014-08-27
Delårsrapport för perioden januari-juni 2014

Delårsrapport jan-juni 2014

2014-05-15
Delårsrapport för perioden januari-mars 2014

Delårsrapport-jan-mars-2014

2014-04-20
Årsredovisning 2013

Årsredovisning-2013

2014-02-14
Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2013

Bokslutskommuniké-2013

2013-11-14
Delårsrapport för perioden januari-september 2013

Delårsrapport-jan-sep-2013

2013-08-30
Delårsrapport för perioden januari-juni 2013

Delårsrapport-jan-juni-2013

2013-08-12
Informationsmemorandum om nyemissionen : Villkor för teckningsoptionen

Informationsmemo-West_webbversion

Fullständiga villkor för Teckningsoption 2013/2014:1

West-Villkor-TO-2013_2014_1-ÖT   Villkor-för-WEST-TO-2013_20141

(Villkoren för TO utgivna i företrädesemissionen och i övertilldelningsemissionen är de samma, endast det utgivna antalet TO skiljer.)

2013-05-15
Delårsrapport för perioden januari-mars 2013

Delårsrapport-jan-mars-2013

2013-04-30
Årsredovisning 2012

West-International-ÅR-2012-PC

2013-02-15
Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2012

Bokslutskommuniké-2012-final

2012-11-16
Delårsrapport för perioden januari-september 2012

Delårsrapport-jan-sep-2012

2012-08-31
Delårsrapport för perioden januari-juni 2012

Delrsrapport_jan-juni_2012

2012-05-31
Delårsrapport för perioden januari-mars 2012

Delrsrapport_jan-mars_2012

2012-05-16
Årsredovisning 2011 : Bolagsordning

West-International-ÅR-20111
Bolagsordning-antagen-110519

2012-02-17
Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2011

Bokslutskommunik_jan-dec_2011_final

2011-11-16
Delårsrapport för perioden januari-september 2011

Delrsrapport_jan-sep_2011

2011-08-30
Delårsrapport för perioden januari-juni 2011

Delrsrapport-jan-juni-2011_final

2011-05-19
Delårsrapport för perioden januari-mars 2011

Delrsrapport-jan-mar-2011_final

2011-05-05
Årsredovisning 2009-2010

West-Int_rsredovisning-2009-2010

2011-02-10
Bokslutskommunike för perioden juli 2009- december 2010

Bokslutskommunike-jul-2009-dec-2010_final

2007-09-15
Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier september 2007

WEST_556321-8105_Prospekt_sep 2007