Ledning och Styrelse

Ledning

Stekarlssonn Karlsson

VD
Född 1963, civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. VD för West sedan juni 2010. Sten har under drygt 20 år haft ledande positioner inom telekom och IT. Stor erfarenhet av att starta, utveckla och förändra mjukvaruföretag med internationell försäljning.

Innehav i West International AB: 694 403 aktier privat och via bolag.

 

 

sparrdal_v2Göran Sparrdal

vVD
Född 1960, Grundare av West International. Lång erfarenhet av affärsutveckling och systemförsäljning inom bank- och detaljhandel. Tidigare erfarenhet från Ericsson som projektledare inom produktion av radar- och radiomobila enheter.

Innehav i West International AB:  1 063 365 aktier.

borjeHarald Börje

Försäljningschef
Född 1963, Har lång erfarenhet av IT inom servicebranschen. Han kommer närmast från Micros Fidelio Sweden där han arbetade som Country Manager i nästan fem år. Harald har dessförinnan haft flera ledande positioner inom Hoist. Anställd på West International sedan 2013.

Innehav i West International AB:  100 054 aktier.

 

 

Tomas Nilsson 2016-02-26Tomas Nilsson

CTO
Född 1978. Tomas är programutvecklare i grunden med bred erfarenhet inom projektledning och utvecklingsprocesser. Anställd på West sedan 2001 och har genom åren arbetat inom de flesta områden på tekniksidan i bolaget.

Innehav i West International AB:  10 141 aktier.

LL-5x6_2Lars Levin

CFO
Född 1971, Civilekonom från Lunds Universitet och CFO för West sedan januari 2018. Lars har tidigare varit CFO för flera onoterade tillväxtbolag. Han har dessförinnan erfarenhet som ekonomichef och Controller i ett flertal producerande företag.

Innehav i West International AB:  52 300 aktier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse

Christina Detlefsen 

Styrelsens ordförande sedan 2016.
Född 1949, Christina Detlefsen är matematiker med en MBA från Harvard och internationellt ledarskap från INSEAD. Hon har varit VD för ett antal IT-bolag mellan 1992-2006 (Digital Equipments bankbolag, BANQIT, Nexus Technology). Har därefter arbetat som styrelseordförande i ett flera IT-bolag och varit ledamot i både privata och noterade bolag. Driver eget bolag med inriktning på verksamhetsutveckling.

Innehav i West International AB:  80 000 aktier.

 

 

 

Malte Roggentin

Styrelseledamot sedan 1995.
Född 1954, Tekniker sedan start. Grundare och ägare av Radar Electronics AB (tidigare REAB). Arbetat på diverse teknikföretag som LM Ericsson, Svenska Försvaret, Ericsson, SAAB. Teknisk Officer Svenska Armén (Radar), diverse studier Göteborgs universitet bl.a. Dator styrd fysikalisk mätteknik, helikopterpilot. Tidigare VD i REAB AB, REAB Data AB och West International.

Innehav i West International AB:  1 858 996 aktier via bolag och privat.

Jörgen Nordlund

Styrelseledamot sedan 2014.
Född 1965, Jörgen Nordlund är civilingenjör och har tidigare varit vd för Maria Invest AB, Spero Online AB (PAF.se) och Redcyber. Han har även haft ledande befattningar inom Volvo och Ericsson. Jörgen har lång erfarenhet av tillväxtbolag och han har grundat flera framgångsrika bolag, såsom mariabingo.com och verajohn.com.

Innehav i West International AB:  1 317 180 aktier via bolag och privat.

 

Tomas Rudenstam

Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1962, Tomas Rudenstam är advokat och delägare på Nyman Rudenstam Advokatbyrå och har stor erfarenhet av att handlägga komplexa juridiska ärenden inom M&A, immaterialrätt och högteknologiska områden. Han är styrelseledamot i branschföreningen för mobila tjänsteföretag (Morgan) och i Etiska Rådet för Betalteletjänster.

Innehav i West International AB:  210 000 aktier.

Päivö Eerola 

Styrelseledamot sedan 2016.
Född 1967, Päivö Eerola har en mångårig bakgrund från kortbetalningsindustrin i Norden och Baltikum. Han var tidigare landschef för NETS i Finland. Päivö har tidigare varit engagerad som bolagets rådgivare.

Innehav i West International AB:  100 000 aktier.