Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Personer i ledande ställning (“Insynspersoner”) rapporterar transaktioner till Finansinspektionen och till emittenten. Länk till insynsregistret: http://www.fi.se/sv/vara-register/insynsregistret/