Bolagsstämma

Styrelsen i West International ABs förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Förslag beslut bemyndigande nyemission 17 maj 2018

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Kallelse årsstämma 17 maj 2018

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär

Förslag till dagordning vid årsstämma 18 maj 2017

Dagordning årsstämma 18 maj 2017

Styrelsen i West International ABs förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Förslag beslut bemyndigande nyemission 18 maj 2017

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Kallelse årsstämma 18 maj 2017

Förslag till dagordning vid årsstämma 19 maj 2016

DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 19 MAJ 2016

Styrelsen i West International ABs förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Förslag beslut bemyndigande nyemission 19 maj 2016

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Kallelse årsstämma 19 maj 2016

Protokoll extra bolagsstämma 20160302

Protokoll extra bolagsstämma 2 mars 2016

Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2 mars 2016

Fullmaktsformulär EGM 20160302

Kallelse till extra bolagsstämma 2 mars 2016

Kallelse till Extra bolagsstämma 2 mars 2016