Innehav per 2017-08-31 samt kända ändringar därefter.
  Aktier Röster
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  3 671 400 16,3%
AVANZA PENSION 1 870 619 8,3%
MALTE ROGGENTIN (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 858 996 8,3%
JÖRGEN NORDLUND (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 317 180 5,9%
GÖRAN SPARRDAL 1 063 365 4,7%
ELEMENTA 804 421 3,6%
STEN KARLSSON (PRIVAT, MED FAMILJ OCH BOLAG) 712 767 3,2%
EJDERHOLMEN AB 659 569 2,9%
ROGER ANDERSSON 539 254 2,4%
SKANDIA FÖRSÄKRING 404 700 1,8%
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 337 050 1,5%
PER ERSSON 271 116 1,2%
TOMAS RUDENSTAM (MED BOLAG) 210 000 0,9%
THOMAS WERNHOFF 200 000 0,9%
KNOXVILLE AB 184 828 0,8%
BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC 170 000 0,8%
HÅKAN DYRHAGE 164 634 0,7%
HÅKAN LARSSON 145 000 0,6%
THOMAS MARKLUND 113 700 0,5%
ASSURANCE /07800031 100 000 0,4%
GUNILLA BORNMALM JARDELÖV 100 000 0,4%
MARTIN TISELL 100 000 0,4%
PÄIVÖ EEROLA (MED BOLAG) 100 000 0,4%
     
SUMMA: 15 098 599 67,1%
     
TOTALT ANTAL AKTIER: 22 500 000 100%
     
TOTALT ÄGANDE STYRELSE & LEDNING: 5 678 519 25,2%