Innehav per 2017-03-31 samt kända ändringar därefter.
  Aktier Röster
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  3 605 234 16,0%
AVANZA PENSION 1 923 518 8,5%
MALTE ROGGENTIN (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 858 996 8,3%
JÖRGEN NORDLUND (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 317 180 5,9%
ELEMENTA 1 179 028 5,2%
GÖRAN SPARRDAL 1 063 365 4,7%
STEN KARLSSON (PRIVAT, MED FAMILJ OCH BOLAG) 712 767 3,2%
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 574 750 2,6%
ROGER ANDERSSON 561 254 2,5%
SKANDIA FÖRSÄKRING 377 664 1,7%
EJDERHOLMEN AB 350 000 1,6%
PER ERSSON 275 916 1,2%
TOMAS RUDENSTAM (MED BOLAG) 210 000 0,9%
KNOXVILLE AB 184 828 0,8%
BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC 170 000 0,8%
HÅKAN DYRHAGE 157 303 0,7%
HÅKAN LARSSON 145 000 0,6%
ANDERS LORENTZON 121 357 0,5%
LCL LIFE & PENSIONS LTD 100 000 0,4%
GUNILLA BORNMALM JARDELÖV 100 000 0,4%
MARTIN TISELL 100 000 0,4%
PÄIVÖ EEROLA (MED BOLAG) 100 000 0,4%
     
SUMMA: 15 188 160 67,5%
     
TOTALT ANTAL AKTIER: 22 500 000 100%
     
TOTALT ÄGANDE STYRELSE & LEDNING: 5 653 319 25,1%