Innehav per 2017-09-30 samt kända ändringar därefter.
  Aktier Röster
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  3 723 194 16,5%
AVANZA PENSION 1 870 139 8,3%
MALTE ROGGENTIN (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 858 996 8,3%
JÖRGEN NORDLUND (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 317 180 5,9%
GÖRAN SPARRDAL 1 063 365 4,7%
EJDERHOLMEN AB 720 082 3,2%
STEN KARLSSON (PRIVAT, MED FAMILJ OCH BOLAG) 694 403 3,1%
ELEMENTA 622 257 2,8%
ROGER ANDERSSON 539 254 2,4%
SKANDIA FÖRSÄKRING 420 300 1,9%
PER ERSSON 271 116 1,2%
THOMAS WERNHOFF 220 000 1,0%
TOMAS RUDENSTAM (MED BOLAG) 210 000 0,9%
BPSS PAR/NO CONVENTION 200 000 0,9%
KNOXVILLE AB 184 828 0,8%
HÅKAN DYRHAGE 170 086 0,8%
HÅKAN LARSSON 145 000 0,6%
THOMAS MARKLUND 109 928 0,5%
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 105 800 0,5%
ASSURANCE /07800031 100 000 0,4%
GUNILLA BORNMALM JARDELÖV 100 000 0,4%
MARTIN TISELL 100 000 0,4%
PÄIVÖ EEROLA (MED BOLAG) 100 000 0,4%
     
SUMMA: 14 845 928 66,0%
     
TOTALT ANTAL AKTIER: 22 500 000 100%
     
TOTALT ÄGANDE STYRELSE & LEDNING: 5 660 155 25,2%