Innehav per 2017-01-31 samt kända ändringar därefter.
  Aktier Röster
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  3 654 255 16,2%
AVANZA PENSION 1 951 138 8,7%
MALTE ROGGENTIN (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 858 996 8,3%
ELEMENTA 1 332 238 5,9%
JÖRGEN NORDLUND (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 317 180 5,9%
GÖRAN SPARRDAL 1 063 365 4,7%
STEN KARLSSON (PRIVAT, MED FAMILJ OCH BOLAG) 712 767 3,2%
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 649 250 2,9%
ROGER ANDERSSON 542 995 2,4%
SKANDIA FÖRSÄKRING 289 664 1,3%
PER ERSSON 275 916 1,2%
TOMAS RUDENSTAM (MED BOLAG) 210 000 0,9%
HÅKAN LARSSON 186 400 0,8%
KNOXVILLE AB 184 828 0,8%
BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC 170 000 0,8%
HÅKAN DYRHAGE 156 803 0,7%
ANDERS LORENTZON 116 357 0,5%
JOHAN KÖNIGSLEHNER 100 000 0,4%
LCL LIFE & PENSIONS LTD 100 000 0,4%
GUNILLA BORNMALM JARDELÖV 100 000 0,4%
MARTIN TISELL 100 000 0,4%
PÄIVÖ EEROLA (MED BOLAG) 100 000 0,4%
     
SUMMA: 15 172 152 67,4%
     
TOTALT ANTAL AKTIER: 22 500 000 100%
     
TOTALT ÄGANDE STYRELSE & LEDNING: 5 653 319 25,1%