Innehav per 2017-02-28 samt kända ändringar därefter.
  Aktier Röster
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  3 570 541 15,9%
AVANZA PENSION 1 928 372 8,6%
MALTE ROGGENTIN (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 858 996 8,3%
JÖRGEN NORDLUND (PRIVAT OCH MED BOLAG) 1 317 180 5,9%
ELEMENTA 1 181 471 5,3%
GÖRAN SPARRDAL 1 063 365 4,7%
STEN KARLSSON (PRIVAT, MED FAMILJ OCH BOLAG) 712 767 3,2%
ROGER ANDERSSON 546 995 2,4%
ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 539 250 2,4%
SKANDIA FÖRSÄKRING 351 164 1,6%
EJDERHOLMEN AB 350 000 1,6%
PER ERSSON 275 916 1,2%
TOMAS RUDENSTAM (MED BOLAG) 210 000 0,9%
KNOXVILLE AB 184 828 0,8%
BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC 170 000 0,8%
HÅKAN DYRHAGE 157 303 0,7%
HÅKAN LARSSON 150 000 0,7%
ANDERS LORENTZON 121 357 0,5%
LCL LIFE & PENSIONS LTD 100 000 0,4%
GUNILLA BORNMALM JARDELÖV 100 000 0,4%
MARTIN TISELL 100 000 0,4%
PÄIVÖ EEROLA (MED BOLAG) 100 000 0,4%
     
SUMMA: 15 089 505 67,1%
     
TOTALT ANTAL AKTIER: 22 500 000 100%
     
TOTALT ÄGANDE STYRELSE & LEDNING: 5 653 319 25,1%