Investor Relations

West International AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Stockholm och aktien handlas under kortnamnet WINT. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 80 00 .

Avsnittet Investor Relations innefattar finansiell information om West International samt beskrivningar och formell dokumentation kring bolagets styrning som är av intresse för bolagets investerare. Här finns möjlighet att ladda ner bolagets finansiella rapporter och pressreleaser. De aktieägare som via e-post vill ha löpande information från West International kan anmäla detta till info@westint.se.

Kontakt för investerare: Sten Karlsson, VD 08-470 03 00