Informationsmemo-West_webbversion

Fullständiga villkor för Teckningsoption 2013/2014:1

West-Villkor-TO-2013_2014_1-ÖT   Villkor-för-WEST-TO-2013_20141

(Villkoren för TO utgivna i företrädesemissionen och i övertilldelningsemissionen är de samma, endast det utgivna antalet TO skiljer.)