Pressmeddelande 20140912 Inbjudan till investerarlunch