Pressmeddelande 20150323 Fortsatt tillväxt för den nya generationens kortterminaler