Som en del i pågående affärssamarbeten har West International erhållit nya volymbeställningar på betalterminaler från några av sina större kunder, däribland OpenSolution, Datorama och Nets. Det sammanlagda ordervärdet uppgår initialt till ca 3 Mkr och leveranserna sker under det fjärde kvartalet 2017 och det första kvartalet 2018.

Etableringen av en betalväxel i kombination med Wests betalapplikationer innebär att bolaget har en mer komplett lösning för kortbetalningar. Det stärker West erbjudande på samtliga marknader, minskar beroendet av externa partners samt ger nya möjligheter att vidareutveckla affärsmodellen med t.ex. transaktionsbaserade intäkter.