För att möta det ökande behovet av självbetjäning i restaurang, har MAX Hamburgerrestauranger AB beställt ytterligare Expresskassor, till ett värde som initialt överstiger 10 Mkr. Betydelsen av självbetjäning fortsätter att öka inom restaurangbranschen. Det spar tid och pengar för både gästen och restaurangen. Under exempelvis lunchrusningar kan långa köer många gånger få gäster att vända i dörren och gå någon annanstans. Självbetjäning är ett effektivt sätt att hantera sådana toppar i efterfrågan, men med bibehållen servicegrad utan att personalkostnaderna ökar.

Expresskassorna är bestyckade med Wests betalterminal för obemannade miljöer (UPT) och transaktionerna hanteras genom bolagets egna betalväxel. Levereras beräknas ske under det fjärde kvartalet 2017 och första kvartalet 2018.