Delårsrapport för perioden januari-juni 2014

Delårsrapport jan-juni 2014

Delårsrapport för perioden januari-mars 2014

Delårsrapport-jan-mars-2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning-2013

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2013

Bokslutskommuniké-2013

Delårsrapport för perioden januari-september 2013

Delårsrapport-jan-sep-2013

Delårsrapport för perioden januari-juni 2013

Delårsrapport-jan-juni-2013

Informationsmemorandum om nyemissionen : Villkor för teckningsoptionen

Informationsmemo-West_webbversion

Fullständiga villkor för Teckningsoption 2013/2014:1

West-Villkor-TO-2013_2014_1-ÖT   Villkor-för-WEST-TO-2013_20141

(Villkoren för TO utgivna i företrädesemissionen och i övertilldelningsemissionen är de samma, endast det utgivna antalet TO skiljer.)

Delårsrapport för perioden januari-mars 2013

Delårsrapport-jan-mars-2013

Årsredovisning 2012

West-International-ÅR-2012-PC

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2012

Bokslutskommuniké-2012-final