Årsredovisning 2017

West Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport för perioden januari-september 2017

Delårsrapport jan-sep 2017

Delårsrapport för perioden januari-juni 2017

Delårsrapport jan-jun 2017

Delårsrapport för perioden januari-mars 2017

Delårsrapport jan-mar 2017

Årsredovisning 2016

West Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2016

Bokslutskommuniké jan-dec 2016

Delårsrapport för perioden januari-september 2016

Delårsrapport jan-sep 2016

Delårsrapport för perioden januari-juni 2016

Delårsrapport jan-jun 2016

Delårsrapport för perioden januari-mars 2016

Delårsrapport jan-mar 2016