Ytterligare Expresskassor till MAX Burgers, ordervärde drygt 3 Mkr

Pressmeddelande 20180504_Expresskassor till MAX Burgers

Årsredovisning för 2017 publicerad

Pressmeddelande 20180504_Arsredovisning_2017

Reservering för kundfordringar ger lägre resultat

Pressmeddelande 20180504_Reservering_for_kundfordringar_ger_lagre_resultat

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Pressmeddelande 20180416_Kallelse till årsstämma

Fortsatta leveranser till ABSA Bank, ordervärde 4 Mkr

Pressmeddelande 20180412_Fortsatta order från ABSA Bank

Nya volymbeställningar på betalterminaler, ordervärde 2 Mkr

Pressmeddelande 20180319_Nya order på betalterminaler

Order för leverans till Bangkok Bank, värde 2,1 Mkr

Pressmeddelande 20180215_Leveranser till Bangkok Bank

Utvecklar betallösning för den växande e-handelsmarknaden

Pressmeddelande 20180207_Betallösning för e-handel

Utökad affärsinriktning i Australien

Pressmeddelande 20180207_Australien

Nya volymbeställningar på betalterminaler, ordervärde 2 Mkr

Pressmeddelande 20180110_Nya order på betalterminaler