OBS! Innehavare av TO 1 2013/2014 som har sitt innehav registrerat på depå skall ej använda denna anmälningssedel utan skall istället kontakta sin
förvaltare för att utnyttja sina teckningsoptioner.

Anmälningssedel endast för direktregistrerade ägare av TO 1 2013/2013: 
Anm sedel – West International TO 1