Pressmeddelande-140429-Årsredovisningen-2013-publicerad