Pressmeddelande 20160504_Årsredovisning 2015 publicerad