Pressmeddelande_120516_rsredovisning_2011_publicerad